Technik Informatyk
Zespół Szkół Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
w Łukowie